ΠΡΟΣΦΟΡΑ ADIN TOUAREG-S

   50 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

   50 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ

   & ΔΩΡΟ:

  12 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

  12 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ  

   ΤΙΜΗ   5550 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ADIN TOUAREG & TOUAREG-S

20 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

20 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

10 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

10 ΒΙΔΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

1 ΠΛΗΡHΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

 ΤΙΜΗ   2350 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ADIN

10 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

10 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

3 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

3 ΒΙΔΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

 

ΤΙΜΗ   1350 ΕΥΡΩ