ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ   ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ  ΣΤΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ
3.  PRF (ΣΥΝΘΕΣΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ  ΔΡΑΣΗ  PRF
5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
6. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΡΥΤΙΔΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ  ΑΝΩ  ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ
3. ΒΑΘΟΣ  ΕΓΧΥΣΗΣ
4. ΔΙΕΓΕΡΣΗ  ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ  ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ […]