20 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

20 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

10 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

10 ΒΙΔΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

1 ΠΛΗΡHΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

 ΤΙΜΗ   2350 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ