10 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

10 ΠΡΟΣΘ. ABUTMENT ΤΙΤΑΝΙΟΥ

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

3 ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

3 ΒΙΔΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

 

ΤΙΜΗ   1350 ΕΥΡΩ